d
Follow us

Radca Prawny Kraków

Skuteczna i Profesjonalna Obsługa Prawna.

w

Nazywam się Anna Weber, jestem radcą prawnym, absolwentką Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie także skończyłam studia podyplomowe z zakresu prawa pracy.

Świadczymy usługi z wielu dziedzin prawa. Nasza wiedza oraz wieloletnia praktyka zawodowa pozwalają zagwarantować Państwu profesjonalną opiekę we wszystkich powierzonych sprawach.

Na listę radców prawnych zostałam wpisana w 2006 roku. Świadczę usługi w języku angielskim, francuskim, a także niemieckim. Sprawy swoich klientów podejmuję z pasją i zaangażowaniem, by w oparciu o sprawność oraz szybkość realizowanych działań, osiągnąć wyznaczony przez Klienta cel.

Czas i metody pracy dostosowuję do indywidualnych potrzeb i możliwości Klientów, którym pomagam, rozwiązywać problemy nie tylko o charakterze prawnym, ale i życiowym. Usługi prawnicze świadczę osobiście, choć na co dzień współpracuję ze sprawdzonym i zaufanym zespołem radców, prawników, notariuszy.

Sukces kancelarii budujemy w oparciu o zróżnicowane doświadczenia i ugruntowaną wiedzę, stosując najwyższe standardy skuteczności, profesjonalizmu oraz maksymalnego bezpieczeństwa podejmowanych działań.

Zapraszam do zapoznania się z ofertą kancelarii.

„Anna Weber Radca Prawny Kraków”

Reprezentujemy naszych Klientów, udzielamy porad i konsultacji prawnych, pomagamy rozwiązywać problemy. Proponując Państwu określone rozwiązania zawsze mamy na uwadze ich praktyczne i finansowe konsekwencje.

Pełny zakres naszej działalności znajdą Państwo w zakładce Praktyka.

Prawo Rodzinne

Prawo rodzinne reguluje stosunki prawne w rodzinie, jak również jej relacje z osobami trzecimi.

Prawo Spadkowe

Prawo spadkowe stanowi o losach majątku właściciela po jego śmierci.

Prawo Nieruchomości

Prawo nieruchomości reguluje warunki korzystania z rzeczy, a także uprawnienia przysługujące właścicielowi z tytułu posiadania.

Opinie Naszych Klientów

Dziękuję za pomoc w sprawie rozwodowej. Polecam A. Weber. Jest bardzo rzeczowa i konkretna, nie ulega emocjom, co moim zdaniem bardzo pomaga w prowadzeniu sprawy.

Anna Radzyń

Bardzo polecam Kancelarię A. Weber. Szybko i sprawnie. Zaangażowanie jakiego się na prawdę nie spodziewałem!

Przemysław Wąs

Bardzo indywidualne podejście do mojego problemu i szybka pomoc w rozwiązaniu konfliktu i problemu. Serdecznie polecam kancelarię.

Krzysztof Suder

Wysoka jakość świądczonych usług i pełen profesjonalizm. Sprawy załatwiane szybko, z indywidualnym podejściem do klienta.

Marta G.

Bardzo profesjonalne podejście do sprawy. Jakość świadczonej usługi na wysokim poziomie. Szczerze polecam kancelarię p. Mecenas, która jest osobą niezmiernie miłą i serdeczną.

Ewa R.

Polecam Panią Anne Weber. Ma ogromna wiedzę, jest rzeczowa i nie "owija w Bawełnę" . Zawsze znajdzie czas, odpowie na każde nurtujące pytanie i doradzi.

F. S

Polecam Panią mec Anne Weber.Bardzo profesjonalne podejście do sprawy.Jakość usług na wysokim poziomie szybka pomoc w rozwiązaniu konfliktu.

R. Wójcik

Jestem naprawdę zadowolona, że w końcu trafiłam do Kancelarii mecenas Weber – moja sprawa miała być beznadziejna, a ona jednak zdołała ja rozwiązać.

Joanna

Śmiało mogę polecić panią mecenas Weber. Jest młoda, ale bardzo kompetentna. Widać, że ma doświadczenie w sprawach sądowych.

Michał P.

Kompleksowa obsługa prawna i doradztwo

Zapewniamy skuteczną i fachową pomoc prawną

Kancelaria A. Weber zajmuje się prowadzeniem spraw zarówno klientów indywidualnych jak i korporacyjnych.

Kontakt z prawnikiem

Zapraszamy do kontaktu.Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Anna Weber.

Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Obszary Specjalizacji Kancelarii

Prawo Rodzinne

 • sprawy rozwodowe oraz o separację ;
 • sprawy o podział majątku wspólnego
 • sprawy o alimenty oraz o uchylenie obowiązku alimentacyjnego
 • sprawy dotyczące uregulowanie kontaktów z dzieckiem
 • sprawy o ustalenie czy zaprzeczenie ojcostwa;
 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej;
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie;
 • przygotowywanie i opiniowanie projektów umów majątkowych małżeńskich.

Prawo Pracy i Ubezpieczeń

 • odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę;
 • sprawy o przywrócenie do pracy;
 • sprawy o odszkodowanie, o odprawę, o ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, o premie i nagrody;
 • sprawy o dyskryminację i mobbing.
 • dwołania od decyzji zus;
 • reprezentacja przed sądami

Prawo Spadkowe

 • stwierdzenie nabycia w spadku;
 • zmiany postanowienia stwierdzajacego nabycie spadku;
 • dział spadku;
 • przyjęcie spadku
 • zachowek;
 • wyłączenie małżonka od dziedziczenia;
 • uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia;
 • wykonanie zapisu lub polecenia;
 • wydziedziczenie;
 • nieważność testamentu;
 • zaliczenie darowizn na schedę spadkową.

Sprawy Cywilne

 • sprawy o zapłatę;
 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie (m.in. związane z wypadkami komunikacyjnymi);
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych;
 • windykacja należności w postępowaniach sądowych
 • wszelkie sprawy związane z wykonaniem, niewykonaniem, nienależytym wykonaniem umów i zobowiązań.

Sporządzanie Umów

 • przygotowywanie, opiniowanie, negocjowanie tresci wszelkich umów
 • obsługę prawną umów sporządzanych przez notariuszy,
 • opracowywanie wzorów umów i ogólnych warunków umów
 • pomoc prawną w ukształtowaniu skutecznego zabezpieczenia wykonania umów
 • obsługę prawną wszelkich spraw związanych z wykonaniem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów.

Mediacje

 • Mediacje są jedną z alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Polegają one na tym, że pomiędzy stronami sporu pojawia się bezstronna, neutralna osoba, która pomoże stronom w znalezieniu satysfakcjonującego obie strony i akceptowalnego przez nie rozwiązania.

Prawo Nieruchomości

 • sprawy lokalowe;
 • reprezentowanie w sporach dotyczących własności nieruchomości;
 • sprawy o zasiedzenie nieruchomości;
 • sprawy o uwłaszczenie nieruchomości;
 • sprawy zniesienie współwłasności nieruchomości;
 • sprawy o rozliczanie korzyści i nakładów na nieruchomość;
 • sprawy o ochronę posiadania;
 • sprawy o wydanie nieruchomości;
 • sprawy o zaprzestanie naruszania prawa własności;
 • sprawy o rozgraniczenia nieruchomości;
 • ustanawianie i znoszenie służebności;

Prawo Spółek

 • pomoc prawna przy tworzeniu spółek, fundacji, stowarzyszeń;
 • przygotowywanie projektów aktów założycielskich, umów spółek oraz statutów;
 • rejestracja spółek/przedsiębiorców, fundacji i stowarzyszeń
 • bieżąca obsługa spółek, fundacji, stowarzyszeń;
 • przygotowywanie dokumentacji na zgromadzenia wspólników/walne zgromadzenia akcjonariuszy, posiedzenia zarządu i rady nadzorczej;
 • zaskarżanie uchwał;
 • umowy zbycia udziałów w spółkach;
 • stała obsługa prawna związana z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zamówienia Publiczne

 • pomoc i doradztwo zamawiającym
 • weryfikacja dokumentów przetargowych
 • pomoc wykonawcom w sporządzaniu pytań do SIWZ;
 • przygotowywanie informacji o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zmawiającego;
 • przygotowywanie odwołań, sprzeciwów i opozycji, przystąpień
 • reprezentowanie stron przed sądami powszechnymi.