Inne Sprawy Cywilne

Kancelaria służy pomocą także w innych sprawach, w których potrzebują Państwo profesjonalnego wsparcia prawniczego, a które pozostają w obrębie prawa cywilnego. Zapraszamy do współpracy wszystkich z Państwa, dla których ważna jest skuteczność i szybkość podejmowanych działań, a także troska o pełne bezpieczeństwo i dyskrecję.

W ramach naszych usług świadczymy obsługę prawną w następujących sprawach:

  • sprawy o zapłatę;
  • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie (m.in. związane z wypadkami komunikacyjnymi);
  • sprawy o ochronę dóbr osobistych;
  • windykacja należności w postępowaniach sądowych w tym w postępowaniach upominawczych i nakazowych, a także postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, dochodzenie roszczeń wierzyciela, ochrona prawna dłużnika;
  • wszelkie sprawy związane z wykonaniem, niewykonaniem, nienależytym wykonaniem umów i zobowiązań.
© 2016 – Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Radca Prawny Kraków Anna Weber