Prawo Nieruchomości

Prawo nieruchomości reguluje warunki korzystania z rzeczy, a także uprawnienia przysługujące właścicielowi z tytułu posiadania. Ponieważ własność zajmuje szczególne miejsce wśród praw określających użytkowania rzeczy, a jego przepisy są zawiłe, służymy Państwu pomocą w rozwiązywaniu problemów natury własnościowej.

W zakres usług wchodzą:

 • sprawy lokalowe;
 • wypowiedzenie umowy najmu, podwyżka czynszu;
 • sprawy o ustalenie istnienia stosunku najmu;
 • sprawy o eksmisję, zapłatę czynszu i opłat eksploatacyjnych;
 • pomoc prawna przy ustanawianiu odrębnej własności lokali;
 • reprezentowanie w sporach dotyczących własności nieruchomości;
 • sprawy o zasiedzenie nieruchomości;
 • sprawy o uwłaszczenie nieruchomości;
 • sprawy zniesienie współwłasności nieruchomości;
 • sprawy o rozliczanie korzyści i nakładów na nieruchomość;
 • sprawy o ochronę posiadania;
 • sprawy o wydanie nieruchomości;
 • sprawy o zaprzestanie naruszania prawa własności;
 • sprawy o rozgraniczenia nieruchomości;
 • ustanawianie i znoszenie służebności;
 • zakładanie i uzgadnianie treści ksiąg wieczystych, wpisy w księgach wieczystych;
 • pomoc prawna w zakresie badania i regulacji stanu prawnego nieruchomości;
 • przygotowywanie i realizacja procesów inwestycyjnych;
 • pomoc prawna przy sporządzaniu wszelkich kontraktów dotyczących nieruchomości, (sporządzanie i analiza umów dotyczących nabywania i zbywania nieruchomości, w tym umów przedwstępnych, przenoszenia prawa użytkowania wieczystego oraz umów przedwstępnych w tym zakresie, jak również umów o ustanowienie/ przeniesienie ograniczonego prawa rzeczowego: hipoteki, służebności, użytkowania, porady prawne i udział w negocjacjach warunków i treści umów, konsultacje, poprawki wzorów umów otrzymywanych od kontrahentów i notariusza, obecność przy podpisywaniu aktów notarialnych).
© 2016 – Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Radca Prawny Kraków Anna Weber