Prawo Rodzinne, Rozwody Kraków Sprawy o Alimenty

Prawo rodzinne reguluje stosunki prawne w rodzinie (majątkowe i niemajątkowe), jej wewnętrzne funkcjonowanie, a także relacje z osobami trzecimi. Ze względu na swoją specyfikę, sprawy z zakresu prawa rodzinnego wymagają szczególnej i profesjonalnej opieki, którą możemy Państwu zagwarantować w ramach oferowanych przez kancelarię usług. Masz pytania o prawo rodzinne i rozwody Kraków? Przejdź do formularza kontaktowego.

  • rozwody Kraków, sprawy rozwodowe oraz o separację (rozwód z orzeczeniem o winie, rozwód bez orzekania o winie, pozew o eksmisję współmałżonka i inne);
  • sprawy o podział majątku wspólnego Kraków, ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym małżonków, rozliczanie nakładów z majątku odrębnego na majątek wspólny i z majątku wspólnego na majątek odrębny;
  • sprawy o alimenty Kraków oraz o uchylenie obowiązku alimentacyjnego (alimenty na dziecko, alimenty na współmałżonka, podwyższenie alimentów, obniżenie alimentów, zabezpieczenie alimentów, egzekucja alimentów i inne);
  • sprawy dotyczące uregulowanie kontaktów z dzieckiem, w tym egzekucja kontaktów z dzieckiem;
  • sprawy o ustalenie czy zaprzeczenie ojcostwa;
  • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej;
  • sprawy o ubezwłasnowolnienie;
  • przygotowywanie i opiniowanie projektów umów majątkowych małżeńskich.
© 2016 – Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Radca Prawny Kraków Anna Weber