Sporządzanie i Opiniowanie Umów

Kancelaria specjalizuje się w pisaniu, opiniowaniu i negocjowaniu wszelkich umów, w tym kontraktów handlowych. Pomagamy naszym Klientom przebrnąć przez gąszcz przepisów, których niezrozumienie lub zrozumienie błędne, może działać na niekorzyść i szkodę Klienta. Korzystając z usług Kancelarii mają Państwo pewność i bezpieczeństwo, że są pod dobrą opieką.

W ramach usług kancelarii oferujemy:

  • przygotowywanie, opiniowanie, negocjowanie tresci wszelkich umów, w tym wszelkich kontraktów handlowych;
  • obsługę prawną umów sporządzanych przez notariuszy, opiniowanie projektów, udział w negocjacjach, obecność przy podpisywaniu umów, stała współpraca z kancelariami notarialnymi;
  • opracowywanie wzorów umów i ogólnych warunków umów w celu ich stałego zastosowania przy typowych, podobnych transakcjach;
  • pomoc prawną w ukształtowaniu skutecznego zabezpieczenia wykonania umów (m.in. przewłaszczenie na zabezpieczenie, weksel, hipoteka, zastaw, zastrzeżenie prawa własności);
  • obsługę prawną wszelkich spraw związanych z wykonaniem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów.
© 2016 – Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Radca Prawny Kraków Anna Weber